Ξεπουπουλιάστηκαν κιόλας - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Ξεπουπουλιάστηκαν κιόλας, 1803

Από τη σειρά "Τα Καπρίτσια" ("Los Caprichos") (1803)

Οξυγραφία σε χαρτί, 21,5 x 15 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2575/20

Μοιραστείτε: