Ύδρα - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Ύδρα, 1953

Πλαστικό σε νοβοπάν, 170 x 190 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2684
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: