Ύδρα. Άποψη με κυματοθραύστη - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Ύδρα. Άποψη με κυματοθραύστη, 1927

Υδατογραφία σε χαρτί, 28 x 41,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4995

Μοιραστείτε: