“Υπάκουος μέχρι θανάτου και μέχρι τον σταυρικό θάνατο” - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

“Υπάκουος μέχρι θανάτου και μέχρι τον σταυρικό θάνατο”, 1926 ή 1936

Από τη σειρά "Miserere Mei Deus Secundum Magnam Misericordiam Tuam"

Οξυγραφία σε χαρτί, 57,8 x 42,1 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2497/LVII

Μοιραστείτε: