Ζευγάρι - Φασιανός Αλέκος

Φασιανός Αλέκος (1935 - 2022)

Ζευγάρι

Κάρβουνο σε χαρτί, 125,5 x 100 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10424

Μοιραστείτε: