Ζευγάρι - Ίκαρης Νικόλαος

Ίκαρης Νικόλαος (1920 - 1994)

Ζευγάρι, 1954

Μάρμαρο, 95 x 24 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5866

Μοιραστείτε: