Ζευγάρι - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Ζευγάρι, 1965

Λιθογραφία, 31,7 x 24,2 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4855

Μοιραστείτε: