Ζευγάρι - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Ζευγάρι, 1966

Λινόλεουμ σε χαρτί, 38,3 x 27,2 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4866

Μοιραστείτε: