Ζευγάρι - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Ζευγάρι, 1973

Επιζωγραφισμένο λινόλεουμ σε χαρτί, 56 x 61 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5144

Μοιραστείτε: