Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προσλαμβάνει τακτικό προσωπικό αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ ή, όσον αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με τη δημοσίευση προκήρυξης για πλήρωση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διαδικασία, η οποία λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και εποπτεύεται επίσης από το ΑΣΕΠ), όπως ισχύει για όλο το Δημόσιο Τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ΕΠΜΑΣ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά, και ως εκ τούτου η αποστολή βιογραφικών είναι περιττή.