Από 20.06.1979 έως 07.10.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο