Από 11.12.1987 έως 31.01.1988

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο