Από 21.05.1984 έως 30.06.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 21 Μαΐου – 30 Ιουνίου 1984

Η έκθεση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη