Από 11.10.1989 έως 19.11.1989

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο