Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, Ιανουάριος 1976