Από 03.10.1983 έως 14.11.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση