Από 04.05.1998 έως 29.06.1998

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Χορηγός: Ζαχαρίας Γ. Πορταλάκης – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.