Από 28.05.1990 έως 24.06.1990

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Γλυπτά, λιθογραφίες, φωτογραφίες, Εθνική Πινακοθήκη, 28 Μαΐου – 24 Ιουνίου 1990