Από 20.09.2981 έως 01.11.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο