Από 29.03.1989 έως 05.04.1989

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων