Από 12.04.1982 έως 11.05.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση