Από 20.02.1980 έως 14.04.1980

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση.