Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Εθνική Πινακοθήκη, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976