Από 19.12.1977 έως 15.01.1978

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο