Από 10.05.1982 έως 07.06.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση