Από 09.03.1995 έως 04.04.1995

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Εθνική Πινακοθήκη, 9/03/1995 – 04/04/1995

1

2

3

4

5