Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Στις 14 Μαΐου 1970 εγκαινιάστηκε το πρώτο τμήμα του κτιρίου της Εθνικής Πινακοθήκης, με μια μεγάλη έκθεση έργων του Νικολάου Γύζη, για τη συμπλήρωση εβδομήντα χρόνων από το θάνατό του. Συγχρόνως παρουσιάστηκε μικρός αριθμός έργων ζωγραφικής και χαρακτικής ξένων και ελλήνων καλλιτεχνών, λίγα γλυπτά, καθώς και αντικείμενα και έπιπλα, κυρίως από το κληροδότημα του Οδυσσέα Φωκά.