Από 12.11.1990 έως 30.11.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο