Από 14.11.1991 έως 24.11.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο