Από 10.10.1979 έως 04.11.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο