Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Ζάππειο μέγαρο, 1953