Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Καβάλα, Μάιος 1962