Από 19.09.1981 έως 27.09.1981

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Λάρισα, 19 – 27 Σεπτεμβρίου 1981