Από 19.03.1988 έως 30.04.1988

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Helexpo-ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη