Από 05.11.1979 έως 09.12.1979

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο