Από 11.07.1983 έως 04.09.1983

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο