Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Έκθεση ζωγραφικής σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, Ιανουάριος – Μάιος 1980