Από 05.10.1985 έως 14.11.1985

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλκίδας, 5 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 1985