Από 01.07.1983 έως 23.07.1983

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Άνδρος, 1 – 23 Ιουλίου 1983