Από 02.12.1991 έως 12.01.1992

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο