Από 12.10.1982 έως 12.11.1981

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο