Από 01.06.1980 έως 01.09.1980

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Φλώρινα, 1 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 1980