Από 01.05.1980 έως 31.05.1980

Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Βέροια, 1-31 Μαΐου 1980