Από 18.03.1991 έως 21.04.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο