Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Κτίριο Πολυτεχνείου, 1934