Από 03.02.2981 έως 07.03.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση