Από 03.03.1982 έως 23.04.1982

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική έκθεση