Από 14.01.1993 έως 03.03.1991

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο