Από 08.10.1985 έως 08.12.1985

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο