Από 16.07.1984 έως 30.08.1984

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Αναδρομική  έκθεση.